TOP bottom

Báo chí CSVN xuyên tạc ông Nguyễn Công Bằng

Print

Kể từ khi nhận trách nhiệm Tổng Thư Ký và đồng thời là Đại diện Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân Việt Nam, ông Nguyễn Công Bằng đã nhiều lần bị báo chí CSVN xuyên tạc, chụp mũ với nhiều luận điệu đầy ác ý.

Cùng lúc đó, một số bài viết của báo Công an online đã dựng lên nhiều thông tin bịa đặt nhằm triệt hạ uy tín của Ông, đáng nói nhất là việc quy chụp một cách vô căn cứ rằng ông:

  1. vẫn còn có liên hệ hoạt động với tổ chức Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Hữu Chánh;

  2. chủ trương tổ chức khủng bố, giết thường dân vô tội;

Một số bài báo được ghi nhận bao gồm:

Ông Nguyễn Công Bằng không phủ nhận những nỗ lực mà cá nhân ông và Đảng Vì Dân Việt Nam đã thực hiện nhằm đóng góp vào tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở quê nhà nhưng cực lực phản đối và lên án những sự quy chụp vô căn cứ do các cơ quan truyền thông, báo chí CSVN dựng ra.

Quý thân hữu có thắc mắc về nội dung các bài báo ở Việt nam có đề cập đến ông Nguyễn Công Bằng có thể liên lạc người quản lý mạng này để nhận được sự giải thích thỏa đáng trực tiếp của ông Nguyễn Công Bằng.

Địa chỉ liên lạc là: webmaster@congbang.net