TOP bottom

Trang tham khảo

Một số tài liệu cơ bản của ĐVDVN

Đảng Vì Dân Việt Nam (ĐVDVN) là một chính đảng tân lập được thành hình vào tháng 1/2006  bởi sự kết hợp của 5 tập hợp đấu tranh ở trong nước và hải ngoại.

Chủ trương hoạt động lâu dài của Đảng Vì Dân là phát triển một tổ chức chính trị lương hảo, có khả năng tạo môi trường thuận lợi cho những người có tâm huyết phụng sự quốc gia, dân tộc cùng góp phần xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có dân chủ, tự do, ấm no và tiến bộ -- một đất nước mà dù ở đâu và với xuất xứ nào, mọi người Việt đều có thể ngẫng cao đầu hãnh diện là Dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn dân chủ hoá, ĐVD chủ trương gây áp lực với nhà nước CSVN để thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị khả thi cho Việt Nam, với mục tiêu cụ thể là một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Chúng tôi hân hạnh mời bạn tìm hiểu về chủ trương, đường lối và quan điểm của Đảng Vì Dân qua các tài liệu sau đây.  Nếu bạn đồng thuận với đường lối đấu tranh của anh chị em ĐVD, xin hãy góp một bàn tay bằng cách giới thiệu chủ trương của ĐVD đến các thân hữu có tâm huyết ở trong và ngoài nước. Bạn có thể xem thêm các tài liệu mới khác ở địa chỉ: www.dangvidanvietnam.net  Kính mời bạn dành thời giờ tham khảo!