TOP bottom

Trang tham khảo

 • Một số tài liệu cơ bản của ĐVDVN

  Đảng Vì Dân Việt Nam (ĐVDVN) là một chính đảng tân lập được thành hình vào tháng 1/2006  bởi sự kết hợp của 5 tập hợp đấu tranh ở trong nước và hải ngoại.

  Chủ trương hoạt động lâu dài của Đảng Vì Dân là phát triển một tổ chức chính trị lương hảo, có khả năng tạo môi trường thuận lợi cho những người có tâm huyết phụng sự quốc gia, dân tộc cùng góp phần xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có dân chủ, tự do, ấm no và tiến bộ -- một đất nước mà dù ở đâu và với xuất xứ nào, mọi người Việt đều có thể ngẫng cao đầu hãnh diện là Dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn dân chủ hoá, ĐVD chủ trương gây áp lực với nhà nước CSVN để thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị khả thi cho Việt Nam, với mục tiêu cụ thể là một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

  Chúng tôi hân hạnh mời bạn tìm hiểu về chủ trương, đường lối và quan điểm của Đảng Vì Dân qua các tài liệu sau đây.  Nếu bạn đồng thuận với đường lối đấu tranh của anh chị em ĐVD, xin hãy góp một bàn tay bằng cách giới thiệu chủ trương của ĐVD đến các thân hữu có tâm huyết ở trong và ngoài nước. Bạn có thể xem thêm các tài liệu mới khác ở địa chỉ: www.dangvidanvietnam.net  Kính mời bạn dành thời giờ tham khảo!

 • Đề Cương Việt Nam Mới

  Đề Cương Việt Nam Mới là công trình tập hợp một số suy nghĩ, quan điểm và đề án về tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam.

  Bản dự thảo do ông Nguyễn Công Bằng biên soạn, và được Câu lạc bộ Hoa-Mai giới thiệu vào ngày 01/01/2005. Sau 12 tháng phổ biến rộng rãi để tham khảo ý kiến bạn đọc khắp nơi, dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới được hoàn chỉnh với ý kiến đóng góp của một số thân hữu nhiệt tâm, và chính thức trở thành Đề Cương Việt Nam Mới.

  Vào ngày 01/01/2006, Câu lạc bộ Hoa-Mai và các tập hợp đấu tranh đồng chí hướng ở Việt Nam thành lập sơ bộ Đảng Vì Dân Việt Nam. Từ thời điểm này, Đề Cương Việt Nam Mới được chánh thức tiếp dụng như là bản Cương Lĩnh Sơ Bộ của tổ chức. Mục tiêu của Đề Cương Việt Nam Mới là đề nghị cùng toàn dân phương thức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

  Kính mời bạn đọc xem và đóng góp ý kiến xây dựng!

 • Một số lượm lặt, sưu tầm có ý nghĩa

  Chia sẻ cùng bạn một số lượm lặt, sưu tầm có ý nghĩa trong cuộc sống...