TOP bottom

Đấu tranh có phải là chuyện “đội đá vá trời”?

Print

Ngày 4 tháng 7 năm 2010

Quý Chí hữu thân mến,

Với hiện trạng nước nhà, những ai có lòng đều nhận thấy là cần phải thay đổi một cách rốt ráo. Việc thay đổi thể chế chính trị ở nước ta ngày nay quả là rất khó khăn, song đó không phải là chuyện mơ tưởng hoang đường -- bất khả thi. Nhưng trong thực tế, đúng là rất nhiều người cảm thấy chưa có đủ tin tưởng là cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam sẽ có khả năng thành công.

Thưa quý Chí hữu,

 Lịch sử nhân loại được viết bởi những nỗ lực thuộc dạng “đội đá vá trời”. Những bậc vĩ nhân đã nghĩ trước và dám làm những điều mà hầu hết nhân loại chưa nghĩ tới được, hoặc nghĩ được mà không dám làm, nên chúng ta mới có cái may mắn thừa hưởng những công trình vĩ đại. Họ đã "đội đá vá được trời" một cách thành công, theo nghĩa của những việc làm mà trước đó không ai dám tin là thành công.

Quá trình lịch sử chống xâm lăng của dân tộc ta cũng đã được viết bởi ý chí nhất quyết không chấp nhận bị khuất phục bởi ngoại bang. Những cuộc kháng chiến  chống ngoại xâm của Ông Cha ta thời đó cũng mang vẻ “đội đá vá trời”, nhất là với những cuộc chiến đấu bắt đầu bằng một tập hợp nhỏ bé để chống lại đại quân của nhà Minh, nhà Thanh, v.v... Tạm gác yếu tố chính trị phức tạp liên hệ, cuộc đấu tranh giành độc lập từ cách thống trị của thực dân Pháp cũng là một tấm gương lớn của dân tộc.

Đối với công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ độc tài toàn trị để xây dựng một chính thể dân chủ đa đảng ngày nay, tính “đội đá vá trời” không còn cụ thể như thời gian 10 năm đầu sau biến cố 1975. Ở thập niên đầu tiên dưới ách thống trị, dù là tâm lý đối kháng còn cao ở miền Nam, nhưng trong thực tế thì ở thời gian đó đảng CSVN vững mạnh hơn bao giờ hết, vì men chiến thắng còn rất nồng, kỷ luật của tổ chức còn rất cao, và lý tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn còn đầy thu hút. Có thế nói, cho đến năm 1989, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, chưa có nước nào bị Cộng sản thôn tính đã có thể thoát được cách thống trị. Sự sụp đổ của các nước CS ở Đông Âu, rồi Liên Xô cho thấy cái gọi là “thành đồng vách sắt Cộng sản” không kiên cố, bất khả xâm phạm như họ lầm tưởng. Mặt khác, cũng cùng lúc đó, nhiều chế độ độc tài không Cộng sản khác cũng đã lần lượt cáo chung. Gần đây nhất là sự thay đổi ngoạn mục ở Tunisia, Ai Cập và Lybia.

Bối cảnh chính trị và yếu tính xã hội nước ta, tất nhiên, không giống những nước đã có may mắn giành lại được dân chủ, tự do trong khoảng hai mươi năm qua. Tuy nhiên, chúng ta có quyền tin rằng một khi chế độ cầm quyền mất lý tưởng, đảng viên đảng cầm quyền mất phẩm chất và kỷ luật, thì vấn đề chỉ còn là thời gian. Sự sụp đổ của chế độ Cộng sản ở Việt Nam sẽ diễn ra thế nào, câu trả lời còn tùy thuộc nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Nếu lực lượng đối lập tìm được công thức liên kết tốt, thì sẽ tạo được hấp lực đủ mạnh để vận động sự tin tưởng, yểm trợ của nhân dân và thế giới. Chưa kể là còn thu hút được sự đồng tình, tiếp sức của đảng viên, cán bộ thuộc đảng cầm quyền hiện nay.

Thay đổi vận mệnh một đất nước đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả một dân tộc. Chúng ta tin là đa số nhân dân đang khao khát nhìn thấy được một sự thay đổi lớn ở đất nước ta, để cơm no áo ấm được bảo đảm, công bằng xã hội được nêu cao, và nhân phẩm con người được tôn trọng. Vấn đề còn lại của các tổ chức đấu tranh, và của những người trí thức đang trăn trở cho tương lai xã hội, là phải hóa giải cho bằng được những chướng ngại đang cản trở niềm tin của đồng bào. Khi nào niềm tin ở thành phần lãnh đạo đối lập được xây dựng, và niềm tin tất thắng đã vững mạnh, thì ngày đó quyền lực lãnh đạo đất nước đã thuộc về nhân dân.

Đối với chúng ta, vấn đề không phải là chờ đợi thời cơ, mà là đóng góp như thế nào để có thể cùng toàn dân tạo dựng được yếu tố biến đổi thời thế đang mong đợi đó.

Đừng chờ ai giải phóng dân tộc mình, kể cả Mỹ! Dân chủ thực sự sẽ không có, hoặc chỉ là giả hiệu, nếu như nó không thực sự là kết quả của sự đấu tranh của đa số nhân dân.

Bạn cũng đừng chờ một đảng đối lập hay tổ chức chính trị nào đó hoàn thành được công cuộc đấu tranh to lớn đó. Tổ chức, phong trào đó sẽ có đủ sức mạnh thay đổi cục diện đất nước hay không tùy thuộc vào sự tham gia, yểm trợ của nhiều người. Hãy chọn một nỗ lực nào đó thích hợp nhất với bạn và góp sức xây dựng nó thành một thực thể đối lập. Có được sức mạnh đó, ước mơ dân chủ hóa đất nước sẽ sớm trở thành hiện thực.

Xin gửi đến tất cả anh chị em thành viên ở trong và ngoài nước một niềm tin tất thắng: Nước Việt sẽ có dân chủ, người Việt sẽ có tự do!

Thân chào đoàn kết và quyết thắng!  

Nguyễn Công Bằng

Tổng Thư ký Đảng Vì Dân