TOP bottom

Làm sao để đoàn kết?

Print

 

Tháng 10/2009

Các Chí hữu thân mến,

Trong bối cảnh nước ta hiện nay, đảng CSVN có một lực lượng nhân sự hùng hậu và nhiều nguồn phương tiện dồi dào, đồng thời còn đang ở thế thống trị. Ngược lại, các tổ chức đối kháng và đối lập, tuy có chính nghĩa sáng ngời, nhưng chưa có điều kiện kết hợp với nhau để quy tụ tiềm lực ủng hộ từ người dân. Do đó, rõ ràng là đến nay, yếu tố “tương quan lực lượng” giữa đảng cầm quyền và các tổ chức đấu tranh dân chủ vẫn chưa có.

Muốn san bằng cách biệt lớn lao đó, lực lượng đối lập và đối kháng cần phải xây dựng một công thức kết hợp khả thi để vận động được tiềm lực ủng hộ của toàn dân, và cộng đồng thế giới. Tổng lực này mang tính quyết định cho sự tiến triển và thành công của tiến trình đấu tranh vì hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ. Nhưng với thực tế chính trị hiện nay, câu hỏi được đặt ra là: Làm sao để đoàn kết?

Thưa các Chí hữu,

Trong quá trình hơn 34 năm qua kể từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, nhiều hình thức liên minh, kết hợp đã xảy ra ở trong và ngoài nước. Nhưng hầu như tất cả sự liên kết đó đều không dẫn đến những hoạt động hữu hiệu, không đạt được kết quả như mọi người mong đợi, và cũng không duy trì được lâu dài. Qua kinh nghiệm nhìn thấy được, ngoại trừ những trường hợp kết hợp bất tương xứng hay bị phá hoại, lý do cơ bản dẫn đến sự đổ vỡ thường là sự khác biệt về sách lược chưa có giải pháp dung hợp cụ thể, sự lãnh đạo chung không có biện pháp dung hòa khả thi, và niềm tin về nhau chưa đủ.

Với vấn đề sách lược, đường lối chung mang tính chất lâu dài của một liên minh cần được thiết lập trên căn bản đồng thuận lớn. Nếu đường lối đó mang được tính dung hợp thì trong tiến trình hành động, các quyết định mang tính cách chiến thuật hay nhằm đối phó với những diễn biến thời sự phức tạp và tế nhị sẽ dễ được thành hình. Trong trường hợp có sự bất đồng ý kiến thì nhờ tính dung hợp đã có, các khác biệt cũng sẽ dễ được hoá giải.

Trở ngại thứ hai thường thấy ở các dạng liên minh là mô thức lãnh đạo. Tình trạng không thể tổ chức được một hệ thống lãnh đạo và điều hành hữu hiệu, bao gồm vấn đề ai lãnh đạo ai, và lãnh đạo như thế nào, giữa một tập thể bao gồm nhiều người đang có vai trò lãnh đạo (ở các tổ chức thành viên) là vấn đề phức tạp nhất. Nếu một tổ chức thành viên có nhiều ưu thế rõ rệt thì người lãnh đạo của tổ chức đó có thể được những tổ chức còn lại trọng nễ và chấp nhận vai trò đại diện hay có thẩm quyền nhiều hơn. Nếu như sự chênh lệnh về uy tín và khả năng không cao, sự lấn cấn trong việc lãnh đạo, điều hành sẽ trở thành vấn đề. Với hoàn cảnh đó, tình trạng “đồng Chủ tịch” hay “bằng mặt nhưng không bằng lòng” sẽ xảy ra, và ai cũng có thể đoán trước được hậu quả của nó là gì.

Yếu tố quan trọng thứ ba là niềm tin. Muốn làm được việc lớn, người ta phải hiểu, tin và thương nhau thật sự. Đó là yêu cầu không thể thiếu được khi một nhóm người muốn mưu đồ đại sự. Có hiểu thì mới biết ưu và khuyết điểm của nhau, để việc phân chia trách nhiệm cụ thể. Có tin được nhau thì mới chia sẻ được thông tin, kế sách và những tính toán cơ mật. Và thương là để có thể khoan dung, bảo bọc cho nhau khi có người vô tình vấp phải sai lầm, khuyết điểm. Đối với tầm vóc một dạng liên minh, yếu tố hiểu, tin và thương còn mang tầm quan trọng gấp nhiều lần hơn. Khi các tổ chức thành viên chưa hiểu tường tận về nhau thì không những không thể bàn tính chuyện phân nhiệm rõ ràng, mà còn có thể hiểu nhầm khả năng, quan điểm và ý kiến của nhau -- một điều vô cùng tai hại. Khi chưa tin nhau đủ thì các thành viên không dám chia sẻ với nhau các thông tin quan trọng, tế nhị hay bí mật, đặc biệt là đối với những hoạt động ở trong nước.. Và khi chưa đủ cảm thông, tin tưởng với nhau, các thành viên của liên minh đó sẽ khó mà thương yêu, gắn bó với nhau trong lâu dài, nhất là ở những lúc phải đương đầu với nhiều khó khăn, sóng gió. Tóm lại, khi chưa có niềm tin thì không thể dự tính việc lớn được.

Đó là những yêu cầu cơ bản, phần còn lại tuỳ thuộc vào cá tính, thiện chí và điều kiện sinh hoạt của những người có trách nhiệm đại diện các tổ chức tham gia liên minh.

Đối với chúng ta, tổ chức là phương tiện, và liên minh là một dạng tổ chức lớn hơn song cũng mang tính phương tiện, chứ không phải là cứu cánh hay mục tiêu. Khi ý thức được như vậy, chúng ta sẽ có được sự bình tâm để hành xử trách nhiệm được trao phó và vận dụng phương tiện đó cho mục tiêu chung.

Chúng ta đồng thời cũng quan niệm rõ ràng rằng, trong đấu tranh, sức mạnh là yếu tố không thể thiếu được. Sức mạnh cần thiết đó phải là một tổng lực có khả năng đối kháng hữu hiệu với đảng CSVN, chứ không phải là mạnh hơn những tổ chức khác. Do đó, sức mạnh của riêng một tổ chức, dù lớn bao nhiêu cũng không đủ. Nó phải là sức mạnh được tổng hợp bởi trí óc, nhân sự, phương tiện, thế lực… của nhiều tập hợp và tổ chức khác nhau. Sự kết hợp rộng rãi đó sẽ giúp bổ khuyết hỗ tương cho các tổ chức thành viên, giúp cho vai trò liên minh được thực thi một cách hữu hiệu.

Trong bối cảnh chính trị hiện nay, việc thành hình một liên minh chính trị đúng nghĩa và có khả năng hoạt động hữu hiệu đang là một nhu cầu vô cùng quan trọng.

Đường lối liên minh của chúng ta là kết hợp chặt chẽ với những tổ chức có sự đồng thuận lớn về sách lược và có điều kiện đặt niềm tin ở nhau thật cao. Sự đồng thuận và niềm tin đó chỉ có thể tìm được giữa những tổ chức biết nhau thật rõ, có quá trình giao hảo với nhau thật chân thành, và tin tưởng được nhau. Trong điều kiện đó, sự liên minh không phải chỉ là để hỗ tương đấu tranh, mà còn là cùng nhau xây dựng điều kiện để có thể tiến đến một sự thống nhất tổ chức ở tương lai, một khi nhu cầu khách quan và chủ quan đã hội đủ.

Đối với các tổ chức bạn chưa đạt được sự đồng thuận lớn và mức độ hợp tác cao, chúng ta vẫn sẽ cố gắng xây dựng mối giao hảo để chuẩn bị cho một hình thức liên minh mang tính “mặt trận chung” khi tình hình chính trị ở trong nước đòi hỏi. Hình thức liên minh này chỉ mang tính giai đoạn song cần thiết để đáp ứng các nhu cầu chung về mặt chiến thuật.

Thưa các Chí hữu,

Chúng ta quan niệm tổ chức là phương tiện và lãnh đạo là trách nhiệm. Do đó, chủ trương của chúng ta là không có thái độ khư khư bảo lưu tổ chức của mình, nhất là khi có được cơ hội để tạo sự kết hợp rộng lớn hơn. Với vấn đề vị thế lãnh đạo trong liên minh, chúng ta không ngại trách nhiệm song chủ trương sẵn sàng giữ vị thế lãnh đạo khiêm nhường nhất để tạo sự thuận lợi cho tiến trình liên minh. Như đã nhiều lần tâm tình cùng các Chí hữu, nếu là sự liên minh của hai tổ chức, chúng ta sẽ tình nguyện nhận vai trò lãnh đạo ở vị thế thứ hai. Nếu liên minh là sự kết hợp giữa ba hay bốn tổ chức, chúng ta sẵn sàng đóng vai trò hàng thứ ba hay thứ tư của liên minh đó. Chúng ta tin tưởng rằng những cá nhân và tổ chức có khả năng, thiện chí luôn có cơ hội để đóng góp và phụng sự.

Nói chung, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng Đảng Vì Dân trở thành một tổ chức xứng đáng với niềm tin và lòng kỳ vọng của đồng bào và anh chị em Chí hữu ở khắp nơi. Tuy nhiên, chúng ta sẵn sàng tiếp nhận mọi cơ hội có thể biến tổ chức trở thành bộ phận của một tổ chức liên minh hay một tổ chức thống nhất có khả năng đấu tranh hữu hiệu hơn.

Đối với vấn đề đoàn kết, chúng ta quan niệm rằng tinh thần đoàn kết có thể biểu hiện qua sự kết đoàn đấu tranh, hay cũng có thể thực thi bằng sự hỗ trợ vô điều kiện cho nỗ lực đấu tranh của những nhà dân chủ và các tổ chức bạn. Với tinh thần điều tuyên thệ và cũng là điều tâm niệm thứ nhất của tổ chức là “Luôn đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết”, chúng ta không nệ hà việc đó do ai làm, của tổ chức nào chủ xướng, mà chỉ cần nhận định xem ý nghĩa của nỗ lực đó ra sao. Nếu đó là việc có lợi ích chung, chúng ta yểm trợ hết lòng và không đặt ra điều kiện. Đó là một thái độ và cũng là nghĩa cử đoàn kết cụ thể nhất.

Mặt khác, để tăng cường sự tương đồng và giảm thiểu tối đa sự mâu thuẫn, chúng ta không bao giờ gây điều gì bất lợi cho các tổ chức bạn. Trong sự giao tiếp, chúng ta cố gắng vận dụng tối đa yếu tính tích cực và tuyệt đối tránh khai thác những điểm tiêu cực của tổ chức bạn.

Thưa các Chí hữu,

Cái khó nhất của đoàn kết là sự chân thành. Với sự chân thành, chúng ta sẽ có thể phối hợp, kết hợp, liên minh với các tổ chức bạn khi thuận hợp. Sự chân thành cũng là yếu tố để bảo tồn mọi liên hệ giữa cá nhân, tập thể và tổ chức. Trên trường đấu tranh và hoạt động chính trị, cái TÂM là yếu tố không thể thiếu được để xây dựng và bảo toàn đạo đức cách mạng. Có thể nói, sự chân thành, sáng suốt và tích cực là ba yếu tố căn bản cần phải có để dẫn những sự kết hợp đến thành công.

Trong bối cảnh chính trị phức tạp ngày nay, sự chân thành cũng là yếu tố cần thiết để xây dựng niềm tin giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta với các tổ chức bạn, và giữa chúng ta đối với đồng bào ở cả trong ngoài ngoài nước. Và đó là chìa khoá để giải quyết những trở ngại giữa con người ở hôm nay và mai sau.

Thân chào đoàn kết và quyết thắng!

Nguyễn Công Bằng

Tổng Thư ký Đảng Vì Dân