TOP bottom

"Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được!"

Print

Xây dựng tự do và dân chủ cho Việt Nam là một công cuộc to lớn đòi hỏi những người dẫn đạo các nỗ lực đấu tranh phải bình tĩnh và sáng suốt trong suy nghĩ.  Ở mặt hành động, nó đòi hỏi sự kiên trì với một ý chí sắt đá.

Trước những tính chất đó, tiến trình tranh đấu cần phải được linh động để những trở ngại chủ và khách quan có thể từng bước một được tháo gỡ hữu hiệu.  Tuy nhiên, dù linh động thế nào, một số nguyên tắc căn bản vẫn cần phải được duy trì và thực thi.

Trước nhất, với tình trạng đảng Cộng sản Việt Nam độc tài thống trị toàn dân và đất nước, chế độ CSVN là một chế độ hoàn toàn đi ngược lại khát vọng bình thường chung của toàn dân.  Mặt khác, nó cũng phản lại các yếu tính căn bản của một xã hội dân chủ đích thực.  Vì vậy, chúng ta phải khẳng định một lập trường dứt khoát là chế độ CSVN không thể đại diện được cho quốc gia và dân tộc Việt Nam.

Kế đến, khi nhận thức được như vậy, chúng ta không thể chủ trương tranh đấu mâu thuẫn với lập trường đã có bằng các hình thức như kêu gọi đảng CSVN phải tôn trọng điều này, nới lỏng điều nọ, trả lại điều kia, v.v…

Chúng ta chủ trương tranh đấu giải thể chế độ CSVN là chúng ta đã mặc nhiên không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng CSVN.  Như vậy thì không thể nào chúng ta lại vô tình công nhận quyền lực và vai trò lãnh đạo của họ qua các hình thức phản kháng, kiến nghị hay kêu gọi.  Kể từ ngày hình thành đến nay, lịch sử đảng CSVN chưa hề có bất kỳ lần nào mà họ nhân nhượng những sự kêu gọi từ thành phần bị thống trị.  Sách lược từ xưa đến nay của họ là "lùi một bước, tiến hai bước".  Chỉ cần nhìn lại diễn biến mấy năm qua, chúng ta đều nhớ được rằng đảng CSVN đã không hề nhượng bộ trước những sự chống đối với các hình thức kiến nghị, kêu gọi hay đòi hỏi; ngay cả trong trường hợp nó xuất phát từ những người đã hoặc đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và tồn tại của đảng cũng như nhà nước CSVN.

Lịch sử Cộng sản quốc tế cho thấy rằng Cộng sản chỉ chấp nhận xuôi tay trước sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh của đại đa số quần chúng.  Các nước Đông Âu và khối Liên Sô thoát khỏi vòng thống trị của Cộng sản là nhờ ở sự vùng dậy của quần chúng, chứ không phải từ những sự nhượng bộ tử tế hay biết điều của những người Cộng sản cầm quyền.

Đối với đảng CSVN, kinh nghiệm vụ Quỳnh Lưu, Thái Bình, Hố Nai đều chứng minh rằng đảng CSVN chỉ lúng tứng trước sức ép mạnh mẽ của quần chúng chứ không phải từ hàng ngàn lời kêu gọi chỉnh đốn trước đó.  Vấn đề của chúng ta là vận dụng sức mạnh của toàn dân ra sao, phát khởi tiềm lực đó từ đâu và đặt trọng tâm công phá bằng cách hình thức nào?

Với sự cai trị sắt máu của Cộng sản, tất cả sự chống đối rời rạc đều có thể bị dập tắt nhanh chóng và tàn bạo.  Do đó, các tổ chức đấu tranh cần phải chuẩn bị một hạ tầng cơ sở rộng khấp để có thể khai thác được thời cơ và nắm được thế chủ động một khi có một biến động chính trị hay xã hội xảy ra.  Vấn đề là cường độ cần phải có của biến cố để có thể châm ngòi cho một sự vùng dậy đồng loạt và mạnh mẽ.

Sức mạnh của toàn dân tiềm tàng trong mọi tập hợp quần chúng, từ thành phần trí thức đến các tầng lớp lao động khác nhau.  Thành phần nào chứa đựng nhiều bất mãn, tiềm lực đấu tranh đương nhiên sẽ cao hơn.

Với hoàn cảnh phức tạp hiện nay, cục diện Việt Nam chắc chắn sẽ không thể thay đổi bởi những nỗ lực quân sự thuần túy.  Nó cũng rất khó được chuyển động bởi các cố gắng phát triển kinh tế hay xã hội.  Thực tế cũng cho thấy rằng áp lực chống đối bằng đấu tranh chính trị cũng chỉ có thể tạo sự bất ổn nhất thời.  Song sự bất mãn dày đặc trong lòng mọi tầng lớp mới là khối thuộc nổ với sức công phá mang tính quyết định cho sự sụp đổ của chế độ CSVN.

Cộng sản được hình thành bởi sức mạnh thì chỉ có sức mạnh mới có khả năng vật ngã được bạo quyền đó.  Nhiệm vụ của các tổ chức đấu tranh trực diện ở quốc nội là phải chuẩn bị cho bằng được một mạng lưới vận động quần chúng rộng khắp để chuẩn bị tạo biến động. Sự chuẩn bi sẵn sàng này cũng cần thiết để lãnh đạo quần chúng nhằm khai thác các thời cơ thuận lợi bất kỳ xảy ra. Mặt khác, sự chuẩn này cũng nhằm để có khả năng ổn định được tình hình trong giai đoạn chuyển tiếp.  Còn bổn phận của chúng ta, những người ở hải ngoại, là phải sẵn sàng tiếp ứng cấp thời bằng một mặt trận quốc tế đều khắp để nhân rộng tiếng vang và ảnh hưởng của biến động quan trọng đó.
Tóm lại, nước Cộng sản đàn anh bị sụp đổ bởi câu nói bất hủ của ông Yeltsin là "Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được"  thì vấn đề của chúng ta là thái độ trước quan niệmm và kinh nghiệm đó./.