TOP bottom

Hãy chuẩn bị tinh thần yểm trợ công cuộc đấu tranh ở quốc nội

Print

Kể từ những ngày đầu của cuộc đời tỵ nạn chính trị, hầu hết những người còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia và tương lai dân tộc đều mong mỏi có được một ngày trở lại quê hương. 

Trong hai mươi bốn năm qua, chúng ta đã hằng mang nặng trong lòng bao trăn trở, ưu tư, băn khoăn, khắc khoải… và liên tục tìm cách đóng góp cho bao nỗ lực tranh đấu khác nhau, ở trong cũng như ngoài nước.  Gần đây, khi xuống đường bày tỏ thái độ với nhà cầm quyền Hoa Kỳ và CSVN qua vụ Trần Trường, hàng trăm ngàn đồng bào chúng ta cũng đã biểu hiện một ước mơ chung là mong có được một ngày trở lại quê Cha trong sự vinh quang.  Điểm chính yếu là từ dịp này, chúng ta đã khẳng định một hành trang hồi hương là tinh thần tự do, dân chủ đích thực cho mấy mươi triệu đồng bào kém may mắn ở quê nhà.  Căn cứ vào diễn biến mọi mặt trong thời gian gần đây, ước mơ này rõ ràng không còn là những mong đợi viễn vông nữa.  Tuy nhiên, thực tế thì mỗi một chúng ta đã chuẩn bị được những gì cho việc yểm trợ các nỗ lực đấu tranh thực tế ở quốc nội trong giai đoạn này, và xa hơn nữa là nhu cầu phát triển quốc gia trong thời hậu chiến?

Với công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản, những người có lòng đã vẫn đã và đang không ngừng đóng góp.  Ở những năm tháng qua, dù trải qua bao kinh nghiệm nhức nhối khác nhau nhưng rõ ràng là những khó khăn đó không làm nản chí những người có quyết tâm, dù là ở thành phần trực tiếp hành động hay hằng tâm đóng góp, yểm trợ. Những trở ngại, thử thách to lớn này tuy có làm cho chúng ta vẫn không tránh khỏi một số trăn trở, băn khoăn nhưng rõ ràng là niềm tin cho một ngày ước mơ chung trở thành hiện thực vẫn không hề bị lay chuyển.  Ngược lại, với các dấu hiệu suy tàn của chủ nghĩa và chế độ Cộng sản trên toàn thế giới nói chung, và ở Việt Nam ta nói riêng, chúng ta đã có thêm được yếu tố để tin rằng ngày trở về đó sẽ có trong một thời gian không xa.  Câu hỏi được đặt ra bây giờ chỉ còn là chúng ta thực sự đã có sẵn sàng chưa trong việc yểm trợ một cách tích cực các nỗ lực đấu tranh trực diện chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian sắp đến ở quê nhà?

Hai tháng trước đây, khi hàng trăm ngàn người xuống đường chống hành động phản bội của Trần Trường, chúng ta đã đồng tâm thề nguyền sẽ hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, và cùng nhau góp phần xây dựng một nền tự do, dân chủ cho các đồng bào thân thương ở quê nhà.  Điều mong đợi chung là được nhìn thấy công cuộc đấu tranh trực diện ở quê nhà khởi sắc hơn để mọi người có thể trực tiếp góp phần yểm trợ một cách cụ thể và tích cực với nỗ lực của các tổ chức đang dấn thân, hi sinh vì đại cuộc.

Từ tâm trạng đó, các cá nhân và đoàn thể có quyết tâm đã cố gắng vượt qua những khó khăn thực tế để hình thành dần một số hình thức kết hợp, cụ thể hóa hành động.  Tinh thần này đã tạo một ảnh hưởng tâm lý kết đoàn mới và lan rộng đến cả thành phần trẻ trong cộng đồng khắp nơi.  Nói chung, mọi người, mọi lớp, mọi thành phần đều đang tự chuẩn bị để sẵn sàng yểm trợ cho những đấu tranh ở quốc nội.  Điều quan trọng chưa được thống nhất là thật sự thì chúng ta sẽ cùng làm gì một khi biết được là một tổ chức nào đó đã thành công trong một hay các kế hoạch đấu tranh cụ thể ở quê nhà.  Có thể nào chúng ta cùng suy nghĩ về câu hỏi nêu trên?

Trước nhất, bằng kinh nghiệm của quá khứ ai cũng biết rằng công cuộc đấu tranh ở quốc nội có hữu hiệu hay không, một phần không nhỏ là do ở sự yểm trợ cụ thể ở hải ngoại.  Với các điều kiện thuận lợi về thông tin, tuyên truyền ở đây, chúng ta  sẽ có được cơ hội để chứng minh với thế giới quyết tâm và thành quả đấu tranh của dân tộc Việt Nam.  Sử dụng kinh nghiệm từ những năm tháng đấu tranh dân vận và ngoại vận của hơn hai thập niên qua, và đặc biệt là của phong trào dòi tự do, dân chủ vừa xảy ra, chúng ta sẽ có thể:

  • Cùng tổ chức đồng loạt các cuộc mít-tinh, xuống đuờng để nêu cao khí thế.
  •  Cùng lên tiếng yểm trợ cho tổ chức đã đạt được các thành quả đấu tranh cụ thể ở quê nhà.
  • Cùng lên tiếng kêu gọi các đoàn thể chính trị, xã hội, cộng đồng đứng chung trong một liên minh yểm trợ qui mô để tạo thanh thế cần thiết cho nhu cầu ngoại vận, và cũng là để khích lệ cụ thể đồng bào và các chiến sĩ tự do ở quốc nội.
  • Cùng thảo luận để tiến hành các phương thức tiếp trợ mọi mặt một cách cụ thể và kịp thời cho các tổ chức đấu tranh trực diện ở Việt Nam, kể cả nhu cầu vật chất trong điều kiện và khả năng thích hợp.

Trở ngại, khó khăn lúc nào cũng hiện diện để thử thách quyết tâm của những người hằng tâm mưu cầu đại sự.  Vấn đề của chúng ta bây giờ là chuẩn bị làm sao đó để khi công cuộc đấu tranh trực diện ở quê nhà trở nên khởi sắc thì hải ngoại sẽ có thể làm tròn được vai trò yểm trợ một cách thích hợp và hữu hiệu.

Thực hiện được vai trò đó, tất cả chúng ta sẽ có thể đặt chân trở lại quê nhà với tất cả hân hoan và hãnh diện là thành quả sau cùng có một phần đóng góp cụ thể của cá nhân mình.  Đó cũng là một cử chỉ cần thiết để nói với tám mươi triệu đồng bào ở quê nhà là chúng ta ra đi không phải chỉ vì vấn đề cơm áo hay vị kỷ.

Hãy chuẩn bị tinh thần và những gì có thể làm được để sẵn sàng yểm trợ các chiến sĩ tự do ở quê nhà.  Ngày đó chắc chắn không còn bao xa nữa!