TOP bottom

Cứu Quốc như Cứu Hỏa

Print

Muốn cho đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng bi thảm hiện nay, chế độ CSVN phải bị giải thể.  Đó là một điều mà mọi người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước đều nhìn thấy sau mấy mươi năm bị Cộng sản thống trị.

Trước nhận thức đó, chúng ta cần phải quan niệm dứt khoát là Cứu Quốc như Cứu Hỏa.  Mặt khác, chúng ta cũng cần phải phân định được một cách rõ ràng về nhiệm vụ cũng như sự lãnh đạo cần thiết cho từng giai đoạn.

Với quan niệm Cứu Quốc như Cứu Hỏa, chúng ta ý thức được rằng công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ CSVN đã trở thành một nhu cầu tiên quyết cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam hiện nay.  Nó đồng thời cũng là một yếu tố bắt buộc phải có cho công cuộc tái kiến thiết đất nước trong thời gian tới.

Trước hết, việc loại bỏ vai trò của đảng CSVN trong guồng máy lãnh đạo chính quyền là một nhu cầu tiên quyết, vì như mọi người đã nhìn thấy, tập đoàn đảng trị độc tài này đã biến chính quyền và quân đội trở thành những công cụ phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của một tập thể nhỏ, trong khi mấy mươi triệu người dân phải liên tục sống trong bất công, đòi nghèo và lạc hậu.  Điều quan trọng hơn nữa là trong suốt thời gian nắm chính quyền, đảng CSVN đã chủ trương độc tài đảng trị, ngăn cấm và trù dập tất cả khuynh hướng xây dựng dân chủ, tự do của người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại, ngay cả đến nguyện vọng thiết tha của một số cán bộ, đảng viên có tri thức trong guồng máy đảng.

Đối với công cuộc tái kiến thiết đất nước, thực trạng Việt Nam cho thấy rõ ràng là vai trò lãnh đạo của đảng CSVN hoàn toàn bất xứng.  Với chủ truơng độc quyền chính trị và tham lam về kinh tế, đảng CSVN đã làm suy kiệt tiềm lực quốc gia và cản trở một cách nghiêm trọng bước tiến của dân tộc.  Kể từ ngày tung ra cái gọi là “chính sách đổi mới” kinh tế cho đến nay, đảng CSVN đã không có thiện chí để đưa Việt Nam trở thành một nước tiến bộ và giàu mạnh.  Ngược lại, tập đoàn này chỉ cố tình tạo ra môi trường và điều kiện để cho cán bộ, đảng viên các cấp làm giàu bất chính trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân.  Tình trạng tham nhũng, hối lộ, quan liêu, thối nát… đã phung phí sức lực của mấy mưới triệu người trong suốt mấy mươi năm qua.

Với ý thức trên, việc lật đổ chế độ CSVN là một nhu cầu tiên quyết của người Việt ở cả trong và ngoài nước.  Với hiện tình bi thảm của Việt Nam, chúng ta thấy được rằng mọi ý hướng chờ đợi sự cải tổ và đổi mới thực sự của đảng CSVN đều là những ước mơ hoang tưởng.  Chế độ đảng trị độc tài CSVN cần phải bị lật đổ và đảng CSVN phải bị loại ra khỏi vòng lãnh đạo đất nước càng sớm càng tốt.  Chỉ khi nào yếu tố này được thành hình thì tiến trình xây dựng lại đất nước mới có môi trường, điều kiện và cơ hội thực hiện một cách tốt đẹp.  Muốn làm được điều đó, chúng ta cần phân định một cách thực tế là trách nhiệm lãnh đạo công cuộc lật đổ chế độ đảng trị độc tài CSVN và công cuộc tái thiết đất nước không nhất thiết phải đặt vào một cá nhân hay tổ chức nào.

Quan niệm rõ ràng và thực tế như vậy chúng ta sẽ không bị phân vân, lấn cấn khi nhận xét về khả năng của một tổ chức, hay thành phần lãnh đạo tổ chức đó, là thực sự có khả năng hay xứng đáng để lãnh đạo đất nước trong tương lai hay không.  Từ đó, chúng ta sẽ nhìn thấy được vấn đề lãnh đạo không phải là một nan đề như một số người vẫn hay ưu tư, trăn trở.

Công cuộc lật đổ chế độ CSVN chỉ có thể thành công khi được lãnh đạo bởi một tổ chức đấu tranh với tinh thần cách mạng; có nghĩa là dám vùng vẫy, dấn thân để mưu tìm một lối thoát khả thi cho dân tộc mà không màng đến những sự hi sinh của bản thân hay tổ chức.  Hơn thế nữa, tổ chức cách mạng phải ý thức được rằng vai trò của tổ chức mình chỉ nhằm để đáp ứng nhu cầu lịch sử của một giai đoạn, và không chủ trương đấu tranh để giành quyền lực, hay để mưu tìm quyền lợi cho cá nhân, bè phái.  Có nghĩa là sau khi chế độ đảng trị độc tài đã bị giải thể, tổ chức cách mạng đó sẽ không chủ trương độc quyền lãnh đạo đất nước như đảng CSVN đã làm trong mấy chục năm qua.  Ngược lại, sẽ khiêm nhường để tạo thế liên minh với các tổ chức quốc gia khác, hầu tái tạo niềm tin trong lòng toàn dân và phục hồi lại được sức mạnh của dân tộc.

Tóm lại, trước nhu cầu sinh tử của công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ CSVN, chúng ta cần nhận thức được tổ chức nào thực sự có chủ trương và khả năng thay đổi được cục diện Việt Nam, chứ không nhất thiết phải xét đoán xem tổ chức đó có xứng đáng để lãnh đạo toàn dân và đất nước ở sau này hay không. Với chiều hướng sinh hoạt dân chủ của thế giới ngày nay, chúng ta biết chắc được là, một khi Việt Nam thoát khỏi vòng thống trị của Cộng sản, thành phần lãnh đạo đất nước sẽ được do toàn dân lựa chọn qua những cuộc tổng tuyển cử công bằng và tự do.  Vì vậy, thành phần lãnh đạo đất nước trong tương lai có thể là những người đã có công giải cứu dân tộc nhưng không nhất thiết phải là hay chỉ là những người đó.  Mặt khác, chúng ta cũng có thể an tâm để tin tưởng là tiến trình dân chủ hóa đất nước sẽ phải xảy ra và tiến trình đó sẽ đãi lọc, đào thải những cá nhân hay tổ chức nào không xứng đáng để lãnh đạo đất nước và toàn dân Việt Nam.

Cục diện Việt Nam đã chuyển động và với chiều hướng này, một biến cố lịch sử sẽ có khả năng xảy ra trong một ngày không xa.  Vấn đề là thời điểm.  Nhưng điều quan trọng nhất là thời điểm đó có thể đến được sớm hơn nếu như chúng ta ý thức được rằøng Cứu Quốc như Cứu Hỏa, và quan niệm được một cách rõ ràng đâu là sự khác biệt đương nhiên của vai trò lãnh đạo ở từng giai đoạn.

Muốn nhìn thấy dân tộc có được một trang sử mới tươi sáng, vẻ vang hơn, chúng ta chỉ còn có một sự lựa chọn duy nhất là lật đổ chế độ đảng trị độc tài CSVN càng sớm càng tốt; và nên dốc lòng yểm trợ cho những tổ chức nào đang thực dân thân, hi sinh trong tiến trình giải cứu dân tộc.
Hãy cứu nước trước.  Toàn dân sẽ lựa chọn thành phần lãnh đạo đất nước sau này./.

TD_234