TOP bottom

Những chữ NẾU đáng sợ cho đảng CSVN.

Print

Sau hơn nửa thế kỷ cai trị miền Bắc và gần 26 năm thống trị toàn cõi đất nước, đảng và nhà nước CSVN đang đứng trước nhiều nguy cơ sụp đổ. Với bối cảnh đầy biến thiên và bất lợi hiện nay, sinh mệnh của chế độ đảng trị độc tài này đang bị tùy thuộc vào nhiều yếu tố chủ và khách quan bắt đầu bằng chữ Nếu.

Nếu một cuộc binh biến hay biến động chính trị xảy ra bất ngờ và mang đủ yếu tính xúc tác, nó sẽ tạo thành một sự nổi dậy không ngăn chận được từ những thành phần dân chúng và cán bộ, đảng viên bất mãn.  Điều này không còn là một điều mơ tưởng suông mà đang là một hiện tượng khá rõ ràng.  Trong nội bộ đảng thì huynh hướng đối lập mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, và có nhiều dấu hiệu cho thấy là sự bất mãn của nhiều cán bộ, tướng lãnh, đảng viên cao cấp sẽ không dừng lại ở mức độ đó, mà còn có thể là một cuộc cách mạng xuất phát từ bằng sức mạnh còn lại của đảng và chế độ.  Mặt khác, với sự chuẩn bị tích cực và ráo riết của một số tổ chức có lực lượng ở quốc nội, cục diện Việt Nam có thể thay đổi bất cứ lúc nào.  Và với tình thế này, người ta có thể tiên đoán được là khi cán cân cục diện đã nghiêng ngữa, một hình thức chính phủ lâm thời có thể sẽ được ra đời tại quốc nội, để thống nhất ý chí và sức mạnh của toàn dân ở trong và ngoài nước, cho giai đoạn kết thúc cuộc đấu tranh và bước vào công cuộc xây dựng một chính quyền mới thực sự do toàn dân lựa chọn.

Nếu như biến động chưa đủ mạnh đi nữa thì sự kiện mất ổn định chính trị đó cũng chứng tỏ được rằng đảng CSVN đã không còn có khả năng lãnh đạo như họ muốn bây lâu nay và rõ ràng là chế độ đã không còn có thể đứng vững được nữa.  Trong bối cảnh này, các thế lực quốc tế bắt buộc phải nhảy vào cục diện Việt Nam để mưu tìm một giải pháp chính trị khả dĩ kịp thời và hợp lý.

Đảng CSVN đang cố gắng mua thời gian để tìm kiếm kế sách vô hiệu hóa các nỗ lực đấu tranh của những tổ chức mà thành phần nhân sự chính yếu là quân cán chính VNCH.  Nhưng mưu đồ đó cũng sẽ không bao giờ thực hiện được, vì các thành phần chống đối bây giờ không phải chỉ là những người thuộc chế độ cũ nữa, mà là cả một dân tộc bị áp bức.  Và quan trọng không kém là thái độ chống đảng của nhiều đảng viên, cán bộ, tướng lãnh cao cấp CSVN trong suốt mấy năm qua.

Nếu đảng CSVN tiếp tục kéo dài tình trạng lừng khừng như bấy lâu nay thì tình trạng suy kiệt này cũng sẽ là môi trường tốt cho những nỗ lực đấu tranh tiệm tiến theo kiểu “diễn biến hòa bình” mà một số thế lực quốc tế vẫn đang cố gắng thúc đẩy.  CSVN rất sợ hiện tượng này vì họ không thể nào ngăn chận được trong hoàn cảnh bắt buộc phải nới lỏng một số mặt quản lý xã hội để hi vọng đánh đổi lấy được sự cứu vãn tình trạng kinh tế tồi tệ đang có.

Nhưng khi họ hoảng hốt để cố gắng tự vệ, chống đỡ bằng bạo lực thì chế độ cũng sẽ không thoát ra khỏi tình trạng đe dọa được.

Nếu đảng CSVN bối rối để tiếp tục phản ứng điên dại như họ đang đối phó với phong trào đòi tự do tín ngưỡng và tôn giáo thì tình trạng “tức nước vỡ bờ” chắc chắn cũng sẽ xảy đến. Lịch sử chứng minh rằng chế độ nào đàn áp tôn giáo, thì dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt, vì tín đồ của các tôn giáo bao gồm hầu hết tầng lớp xã hội khác nhau, kể cả những người đang ở trong guồng máy chế độ; vì phản ứng của tín đồ khi bọ xâm phạm đến đức tin tôn giáo cũng không kém gì phản ứng của người dân lúc tổ quốc bị xăm lăng.

Nói chung, ngoại trừ khi đảng CSVN chấp nhận trả lại quyền lãnh đạo cho toàn dân, họ không có một lối thoát nào khác an toàn được nữa. Dân tộc Việt Nam dễ tha thứ và luôn thể hiện lòng bao dung nhưng với sự uất hận ngất trời, không ai lường trước được rằng số phận của đảng và đảng viên CSVN sẽ ra sao khi họ vẫn ngoan cố cho đến ngày cuối cùng?!!

Trong hơn 10 năm qua, CSVN đã cố gắng hết sức để bám víu lấy quyền lực và duy trì chế độ đảng trị độc tài.  Nhưng một điều quan trọng mà những người lãnh đạo đảng ở các cấp vẫn chưa học được là kinh nghiệm của những chế độ Cộng sản sau khi bị lật đổ (ở Đông Âu, và cả Liên Sô).  Khi chế độ sụp đổ, thân phận của những người Cộng sản cuồng tín và ngoan cố lúc nào cũng giống nhau: mất tất cả và phải ra tòa như những tội nhân chiến tranh hay diệt chủng.  Ngược lại, những người thức thời nhìn thấy rõ được suy suy vong của chế độ và bản chất phi nhân của đảng để nhanh chóng thay đổi thái độ một cách rõ ràng và tích cực, lúc nào cũng được người dân và chế độ mới chấp nhận một cách bao dung.  Đó là vấn đề của chính đảng CSVN.

Vấn đề của chúng ta là trước vận hội mới của đất nước, chúng ta phải tích cực chuẩn bị để giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, xây dựng một tương lai chúng cho đồng bào và đất nước như chúng ta hằng khát khao mong đợi.

Sau bao nhiêu năm nhục nhã, đắng cay, đau thương và mất mát, người Việt Nam đã bắt đầu nhìn thấy được ánh sáng của sự thành công chung.

TD_220