TOP bottom

Muốn cứu nước, chúng ta phải tạo thế chủ động!

Print

Trong đấu tranh, yếu tố quyết định cho sự thành công là tính chủ động.  Nắm được sự chủ động tình thế và khai dụng được mối tương quan phức tạp giữa ta, bạn, thù là  nắm được phần lớn yếu tố dẫn đến sự thành công. 

Muốn tạo được sự chủ động đó, chúng ta phải tạo thời thế; thay vì đợi khai thác thời cơ hay chỉ phản ứng, đối phó với thời cuộc một cách bị động.  Thời thế được hình thành từ yếu tố bất ngờ sẽ có khả năng xoay chuyển được cục diện của công cuộc theo hướng thuận lợi nhất cho chúng ta. 

Từ quan niệm trên, chúng ta có thể thấy được rằng những nỗ lực đấu tranh tích cực trong thời gian qua đã chứng tỏ được ý hướng tạo thế chủ động đó.  Đây là một sự kiện mang ý nghĩa khẳng định lập trường và quyết tâm của dân tộc Việt Nam là vẫn luôn luôn phủ nhận sự lãnh đạo độc tài của đảng CSVN; và những người Việt Nam không Cộng sản phải có quyền quyết định trong những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của dân tộc và đất nước Việt Nam.

Với đường lối rõ ràng và cứng rắn đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là một khi biến động chính trị lớn xảy ra, các yếu tố thời sự mới sẽ có khả năng xoay chuyển toàn bộ cục diện đất nước. Khi cán cân quyền lực đã nghiêng ngữa, thái độ của những nước đang có nhu cầu liên quan quyền lợi ở Việt Nam sẽ phải thay đổi nhanh chóng và dứt khoát hơn.

Tóm lại, với tình hình chính trị hiện nay, cục diện Việt Nam chắc chắn sẽ biến chuyển trong một thời gian không xa.  Khi đã khẳng định được quyết tâm giải Cộng, chúng ta không có thể chỉ đấu tranh chính trị, đòi hỏi họ thực hiện nhân quyền hay phản đối các chính sách độc tài của họ là đủ.  Chủ trương giải quyết những vấn đề tồn đọng của đất nước trên căn bản tinh thần hiếu hòa là cần thiết nhưng không có nghĩa là vì sợ xung đột, hiểm nguy hay thiệt hại để chỉ ngồi chờ đảng CSVN thể hiện thiện chí và mong một ngày nào đó họ sẽ hối cải mà đổi mới thật sự; hay chờ nội bộ đảng CSVN xâu xé nhau và dẫn đến một sự tự hủy diệt. Chủ trương hiếu hòa là không gây chiến tranh, không phải để báo oán trả thù nhưng hiếu hòa không phải là không nên tiếp tục đấu tranh quyết liệt để buộc đảng CSVN phải trao trả lại ngay quyền lãnh đạo quốc gia cho toàn dân quyết định. 

Nếu đảng CSVN hiện nay muốn giải hòa với dân tộc bằng cách chỉ bãi bỏ điều 4 trong Hiến pháp hay chấp nhận biến đổi chính quyền độc đảng hiện giờ thành một chính quyền liên hiệp giả tạo; trong khi đảng CSVN vẫn đóng trọn vai trò lãnh đạo và hiến pháp, quốc kỳ, quốc ca, tên nước do họ đặt ra vẫn được giữ ở nguyên trạng; thì sự giải hòa đó không thể chấp nhận được.

Kế đến, vấn đề là chúng ta không thể chấp nhận để CSVN muốn đưa đất nước và dân tộc về đâu thì đưa, muốn khi nào thay đổi cũng được.  Chúng ta cũng không thể thụ động ngồi chờ cường quốc nào đó sắp xếp sẵn cho chúng ta một “giải pháp chính trị tiền chế” dựa theo kiểu và quyền lợi ưu tiên hàng đầu của họ.  Chúng ta cũng không thể để CSVN toa rập với các quyền lợi quốc tế để toan tính bất cứ một giải pháp chính trị nào đó nhằm duy trì sự cai trị đảng trị độc tài trên đất nước Việt Nam.  Muốn giải cứu đồng bào và đất nước, chúng ta phải thực hiện cho bằng được quyền Tự Quyết của toàn dân.  Muốn làm được điều đó, chúng ta phải tự vạch cho mình một con đường đấu tranh trong tư thế chủ động, bằng chính sức lực và ý chí của toàn dân Việt Nam. 

Việt Nam sẽ thay đổi toàn diện từ một cuộc tổng nổi dậy dưới sự lãnh đạo kỳ diệu của một lực lượng kháng chiến hùng mạnh hay sẽ phải bước qua một biến chuyển bất đắc dĩ nào đó từ thế lực quốc tế, điều đó không ai dám khẳng định ở thời điểm này.  Tuy nhiên, vấn đề then chốt vẫn là, dù cho tình thế có biến chuyển qua hình thức nào đi chăng nữa, một thực lực to tớn mang tính chủ động vẫn rất là cần thiết để phục hồi lại quyền tự quyết của dân tộc chúng ta.  Có nghĩa là nếu như tình hình Việt Nam bị bắt buộc dẫn đến tình trạng có sự can thiệp nào đó từ các thế lực quốc tế, thì vai trò của người Việt Nam không Cộng sản phải là yếu tố ắt có và đủ trong bất kỳ giải pháp nào được đề nghị đặt ra cho vấn đề Việt Nam.  Chỉ khi nào tạo dựng được thực lực đó thì vấn đề Việt Nam mới được giải quyết một cách rốt ráo và tốt đẹp; tương lai Việt Nam mới sẽ được thực sự ổn định.  Muốn giải pháp đó được tiến hành một cách tốt đẹp, sách lược tốt nhất vẫn là liên tục lật tẩy tình trạng ổn định chính trị giả tạo tại Việt Nam, để cô lập và bắt buộc đảng Cộng sản phải trao trả quyền lãnh đạo lại cho toàn dân Việt Nam.

Nói chung, con đường cứu quốc thích hợp nhất mà chúng ta phải đi là con đường đấu tranh quyết liệt bằng tất cả phương tiện khả dụng, kể cả vũ lực. Muốn xây dựng tự do và dân chủ thực sự cho Việt Nam,vai trò lãnh đạo của đảng CSVN trong guồng máy chính quyền, quân đội và công an phải được loại trừ.  Muốn đạt được mục đích đó, chúng ta phải chấp nhận các khó khăn, thử thách, hi sinh để tạo thế chủ động cho công cuộc giải Cộng.  Và chủ trương đấu tranh quyết liệt của các lực lượng đối kháng chính là sự khẳng định lập trường đó.

TD_217

 

Muốn cứu nước, chúng ta phải tạo thế chủ động bằng cách tạo áp lực lên đảng cầm quyền bằng tất cả sức mạnh có thể vận dụng được, miễn là không gây cảnh tang thương, đổ máu là được.