TOP bottom

Bài viết với bút danh Lâm Hạ Sỹ

Mời bạn xem một số bài viết của ông Nguyễn Công Bằng với bút hiệu Lâm Hạ Sỹ. Những bài viết này được phổ biến trên Tuần báo Tiếng Dân phát hành tại Caifornia. Các bài viết này được lưu trữ không có ngày tháng nên Webmaster tạm ghi là ngày 6/6/1998.

Muốn cứu nước sớm, phải dùng vũ lực!
Cứu Quốc như Cứu Hỏa
Vũ Lực Là Con Đường Ngắn Nhất
Vấn đề Một “Giải Pháp Ôn Hòa”
Những chữ NẾU đáng sợ cho đảng CSVN.
Muốn cứu nước, chúng ta phải tạo thế chủ động!
Muốn Tự Do, Phải Độc Lập!
Chuyến đi Việt Nam của ông Clinton và vấn đề của chúng ta.
Tổng Thống Mỹ đi Việt Nam, lợi hay hại?
Muốn Tự Quyết, Phải Đấu Tranh
Thương Ước: Cái Phao hay Con Dao Hai Lưỡi?
Đối Kháng, Đối Lập hay Lật Đổ?
CSVN đang trên đà sụp đổ
Dấu hiệu cáo chung của chế độ CSVN
Những dấu hiệu suy tàn của đảng CSVN
Một thái độ cần có với Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính Trị và Cách Mạng
Nhìn Đài Loan nghĩ đến Việt Nam
Chính Nghĩa Quốc Gia và một số vấn đề ngoại vận
Hãy chuẩn bị tinh thần yểm trợ công cuộc đấu tranh ở quốc nội