TOP bottom

Đường về quê hương, sao quá xa ?!!

Print

Đường về quê hương trông thật gần, sao quá xa?

Chân đã đặt trên đất mẹ nhưng vẫn là kẻ phương xa.

Việt Nam ta đó thật thân thương sao nhìn ta xa lạ!

Thế thời gì, non nước này chưa thật sự bên ta?

Nhớ Việt Nam ôi ta nhớ quá!

Quê hương này, bao năm qua vẫn ở trong ta!

Nhớ Việt Nam ta, ôi nhớ quá!

Mong một ngày gần, chân ta trên đất nước ta!

Nhìn về quê hương thương thật nhiều, ôi nhớ thương!

Ta đã đợi mong đất mẹ qua những ngày tháng tha hương.

Việt Nam ta đó không gian yêu cho những người con Việt,

Còn đất trời, nước non này mãi mãi vẫn Việt Nam!

 

Viết ngày 26/10/2014

Nguyễn Công Bằng