TOP bottom

FREEDOM FOR ALL — Tự Do cho tất cả!

Print

Mơ ước của tôi là Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi nạn độc tài, tham ô và bất công để mọi người dân sớm được sống trrong hoà bình, tự do ấm no và tiến bộ.

Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần đấu tranh để một ngày không xa ở đất nước ta: Cơm No Áo Ấm sẽ được bảo đảm, Công Bằng Xã Hội sẽ được nêu cao, và Nhân Phẩm Con Người sẽ được tôn trọng.

Muốn bước qua được vũng lầy của quá khứ, khó khăn của hiện tại và những thử thách to lớn ở tương lai, nước Việt phải có Dân Chủ, người Việt phải có Tự Do.

Chỉ khi nào người Việt được thực sự tự do thì Việt Nam ta mới thực sự có điều kiện để xây dựng và phát triển Dân Chủ đúng nghĩa.

ncb