TOP bottom

Sự hưởng ứng, ủng hộ của các tầng lớp lao động là yếu tố không thể thiếu

Print

Nguồn: vidanvietnam.blogspot.com

 

Những nghịch lý trong xã hội nước ta đang xảy ra mỗi ngày một nhiều. Tình trạng này sẽ tiếp tục xảy ra tệ hại hơn nữa cho đến khi nó được chấm dứt bởi thái độ DỨT KHOÁT KHÔNG CHẤP NHẬN của đông đảo người dân.

Quá trình đấu tranh cho Dân chủ Tự do, Công bằng Xã hội và Quyền lợi của Dân nghèo trong thời gian gần đây cho thấy sự xuất hiện của nhiều yếu tố tích cực. Ở đó, người dân mỗi ngày một mạnh dạn hơn trong sự phát biểu và bày tỏ thái độ một cách công khai, kể cả chính thức với các quan chức, cơ quan nhà nước. Đó là một bước tiến đáng kể, song từ thái độ đến hành động cụ thể sẽ cần một yếu tố không thể thiếu. Đó là NIỀM TIN Ở TÍNH KHẢ THI CỦA SỰ THAY ĐỔI SẼ CÓ (bao gồm vấn đề làm sao để có thể thay đổi được thể chế, và thay đổi như thế nào để mọi tầng lớp đều sẽ có thể hưởng được phúc lợi nhiều hơn).

Tình trạng đồng bào mình bị bưng bít thông tin đang là một trở ngại lớn cản trở sự vùng dậy của các tầng lớp lao động. Cho nên, song song với việc phổ biến thông tin và trao đổi tư duy trong tập thể những người có điều kiện sử dụng mạng toàn cầu, việc chuyển gửi thông tin đến mọi giới lao động cũng đang là một nhu cầu khẩn thiết. Khi nào mọi tầng lớp đều có thể hiểu biết về các vấn nạn chung của xã hội một cách đồng đều, thì phản ứng và hành động sẽ trở thành phổ quát hơn. Khi nào đồng bào lao động nhìn thấy rằng Dân chủ sẽ có lợi ích thực tế cho đồng bào, thì các tầng lớp đồng bào này sẽ quan tâm, yểm trợ cụ thể hơn.

Và như chúng ta đều biết, những cuộc cách mạng trên thế giới gần đây đạt được thành công là nhờ vào sức mạnh của số đông, dù rằng nó được phát động bởi một số nhỏ có tâm huyết. Khi nào số đông đồng thanh lên tiếng hưởng ứng và nhất quyết hành động để tạo sự thay đổi cho đất nước, thì thiểu số cầm quyền bắt buộc phải nhượng bộ. Tiến trình này không đơn giản song đó là "yếu tố ắt có và đủ".

Do vậy, nhu cầu khẩn thiết không chỉ là bày tỏ thái độ, mà là cố gắng bằng mọi cách để biến thái độ thành hành động. Đề nghị mỗi một chúng ta sẽ cùng nới rộng tầm chia sẻ hơn nữa trong thời gian tới.

Vài ý chia sẻ cùng các bạn và rất mong nhận được ý kiến đóng góp!

Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
 

Posted by at 12/29/2011 08:35:00 SA 2 comments  

Links to this post

Mời bạn thăm Blog"Vì Dân Việt Nam" để cùng trao đổi về những vấn đề chung