TOP bottom

Lấy tình thương hóa giải hận thù làm phương châm

Print

  Nguồn: vidanvietnam.blogspot.com

Sự thống nhất đất nước năm 1975 không trở thành niềm vui lớn cho cả dân tộc, vì phe chiến thắng đã phân biệt đối xử một cách tàn tệ, bất nhân với những người thua cuộc chiến, và cả những người dân sinh sống trên phần lãnh thổ miền Nam.

Dù biện luận với lý do sâu xa nào, đó là nỗi nhục nhã và đau đớn trong lịch sử Việt. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, chưa bao giờ người Việt mình đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy. Bao nhiêu lần bị ngoại bang đô hộ mà Ông Bà mình đâu có bỏ nơi chôn nhao cắt rốn đi ly hương đông đảo như sau tháng 4/1975 đâu?

Nói lại nhận định này không phải để khích động hận thù, mà là để tự nhắc nhở chúng ta phải luôn ý thức về sai lầm đó trên con đường cứu dân cứu nước, và quan trọng là để không lập lại một kinh nghiệm kinh khiếp khác trong tương lai.

Theo tôi, cách làm có thể khác nhưng trên mặt tinh thần, câu nói bất hủ của cụ Nguyễn Trãi rất đáng để các thế hệ hôm nay và mai sau ứng dụng trong mọi nỗ lực vì chính nghĩa:

"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy Chí nhân mà thay cường bạo!"

Cũng trong tinh thần đó, một trong số 5 chủ trương chính của Đảng Vì Dân là: Lấy tình thương hóa giải hận thù làm phương châm.

Xây dựng một định hướng cho giai đoạn chuyển thể, và giai đoạn kế tiếp (hậu CS) rất là quan trọng, vì khi nào những người đang bảo vệ chế độ đương quyền có đủ niềm tin rằng: Sự thay đổi thể chế chính trị sẽ KHÔNG phải là bản án tử hình cho cán bộ, đảng viên CS; và không có những trại cải tạo tập trung, trả thù báo oán; thì họ mới mạnh dạn tham gia, ủng hộ công cuộc dân chủ hoá đất nước. Nếu chống đối bằng cảm tính thì có thể vô tình đẩy những người bất mãn trong hàng ngũ CS phải tiếp tục bảo vệ chế độ (chỉ vì bản năng sinh tồn). Mặt khác, không thể phủ nhận là trong hàng ngũ CS, và thế hệ con cháu, cũng có những người thật sự yêu nước. Thực tế quá trình đấu tranh trong thời gian qua chứng tỏ điều đó. Vì vậy, chúng ta cần có cái nhìn và thái độ đúng đắn với những người có tâm huyết này.

Ngay cả đồng bào cũng vậy, tuy có chán ghét chế độ vô cùng nhưng chắc chắn cũng sẽ không đồng loạt đứng lên cho đến khi có đủ an tâm rằng: Sự thay đổi sắp tới chắn chắn sẽ đem đến nhiều phúc lợi cho gia đình, chứ không phải chỉ là một sự thay đổi quyền lực lãnh đạo nhà nước, hay thể chế gì đó....

Bạn có thể cho biết suy nghĩ về vấn đề nêu trên thế nào?

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn!

Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)
 

Posted at 12/26/2011 10:32:00 SA    4 comments

Links to this post

Mời bạn thăm Blog "Vì Dân Việt Nam" để cùng trao đổi về những vấn đề chung