TOP bottom

Một số hình ảnh kỷ niệm thời gian ở Thái Lan và Nam Lào.

Print

Qua môi trường sinh hoạt của Liên Minh Thế Giới Chống Cộng (World Anti-Communist League), ông Nguyễn Công Bằng đã có dịp quen biết với ông Phoumano Nosavan, người lãnh đạo lực lượng kháng chiến do cựu Thủ tướng Phoumi Nosavan xây dựng.

Thủ tướng  Phoumi Nosavan từ trần vào năm 1985 và ông Phoumano Nosanvan tiếp tục công cuộc đấu tranh giải phóng Lào cho đến khi Thái Lan chấm dứt hoạt động của các lực lượng kháng chiến trú đóng ở biên giới Lào vào khoảng thập niên '90.

Những hình ảnh dưới đây ghi lại một phần hoạt động của ông Nguyễn Công Bằng trong khoảng thời gian 1987-1989 tại Thái Lan và vùng Nam Lào.

Ông Nguyễn Công Bằng tại văn phòng ở tư gia cựu Thủ tướng Phoumi Nosavan

 trong thời gian làm việc ở Bangkok (1987-1989)

 

Trong một chuyến hoạt động ở gần Savannakhet.

 

Tại một số địa điểm phía Nam Quốc lộ 16 ở Nam Lào. 

 

Ông Nguyễn Công Bằng từ Nam Lào vượt sông Mekong

trở lại đất Thái trong một chuyến công tác vào năm 1988.

 

Hình kỷ niệm chụp tại Bangkok với ông Phoumano Nosavan (Tư lệnh Kháng chiến Lào)

trước khi trở lại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1990.