TOP bottom

Tham dự Ngày Thế Giới Tự Do tại Đài Loan

Print

Tham dự Ngày Thế Giới Tự Do (World Freedom Day) tại Đài Loan năm 1987

Tham dự Đại hội Liên Minh Thế Giới Chống Cộng (World Anti-Communist League)

tại Đài Loan năm 1987, do Liên Minh Thế Giới Chống Cộng tổ chức.

Ông Nguyễn Công Bằng cùng phái đoàn Nam Hàn trong Ngày Thế Giới Tự Do tại Đài Loan năm 1987,

do Liên Minh Thế Giới Chống Cộng tổ chức.