TOP bottom

Một hình ảnh kỷ niệm với Nguyệt san Hành Trang

Print


Một hình ảnh ghi lại những ngày ông Nguyễn Công Bằng thực hiện Nguyệt san Hành-Trang

-- phải đánh máy bài bằng máy đánh chữ, bỏ dấu tiếng Việt bằng tay,

và cắt dán từng cột chữ, từng tấm hình, "cà" từng mẫu tự cho các tên bài.

NS Hành-Trang phát hành hàng tháng, 60 trang, khổ tạp chí (8.5"x11")