TOP bottom

Một khu lao động người Việt ở ngoại ô Nam Vang

Print

Một số cảnh sinh sống của một khu lao động người Việt ở ngoại ô Nam Vang.

Tại đây, ông Nguyễn Công Bằng và cô Trịnh Ngọc Anh (Anh Trinh) dự định tổ chức một số chương trình trợ giúp nhân đạo nhưng đã không thực hiện được khi ông Nguyễn Công Bằng bị trục xuất khỏi Campuchia vào gần giữa năm 2003.

Cộng đồng người Việt trên dưới một triệu người tại Campuchia là một thành phần "Việt Kiều" bất hạnh, vì đại đa số là người nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ tuỳ thân, không được hưởng quý chế tỵ nạn, bị chính quyền Campuchia kỳ thị, và không nhận được sự giúp đỡ của Toà Đại Sứ Việt Nam ở đây.