TOP bottom

Anh chị Đào Văn Bình

Print

Ảnh kỷ niệm với anh chị Nhân sĩ Đào Văn Bình trong dịp công tác ở Bắc California. Dù biết nhau từ lâu nhưng mới gặp mặt lần đầu, anh chị Đào Văn Bình đã dành nhiều tình cảm và sự chia sẻ thân tình.

Rất quý mến!