TOP bottom

Luật sư Đoàn Thanh Liêm

Print

Luật sư Đoàn Thanh Liêm, một người tù lương tâm được thế giới biết đến, đồng thời cũng là bạn tù của một thành viên trung ương ĐVDVN. Ông thường ghé thăm và lưu trú mỗi khi có dịp đi công tác lưu hành xuyên qua Houston.

Ls. Liêm là người đóng góp không mệt mỏi cho nỗ lực xây dựng một Xã hội Dân sự cho Việt Nam từ trước và sau 1975 đến nay.

(10/02/2010)