TOP bottom

Kỷ niệm buổi Hội Luận của đài BYN-TV

Print

Ảnh kỷ niệm Buổi Hội Luận về phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam do đài BYN-TV tổ chức.

Từ trái: Ông Nguyễn Công Bằng (ĐVD), cô Xuân Phương (BYN-TV), Tiến sĩ Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Quốc Bình & Hưng Yên (BYN-TV), Hoà thượng Thích Huyền Việt (GHPGVNTN), ông Nguyễn Tấn Trí (LMDCVN) và ông Lý Thái Hùng (Đảng Việt Tân), Lm. Nguyên Thanh, và Hòa thượng Thích Huyền Việt (GHPGVNTN).

(31/10/2009)