TOP bottom

Kỷ niệm với phái đoàn TCPHVN và LM. Nguyễn Hữu Lễ

Print

Ảnh kỷ niệm ngày phái đoàn Tổ chức Phục Hưng Việt Nam và Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài-gòn thăm VPLLTW/ĐVD.

Từ trái: Ông Nguyễn Công Bằng, ông Trần Quốc Bảo (Chủ tịch TCPHVN), Nha sĩ Phạm Thuỳ Linh (TCPHVN), Anh Trinh, LM. Nguyễn Hữu Lễ (PTQDĐTTSGN), Nha sĩ Chu Văn Cương (Phó Chủ tịch/TCPHVN) một người trẻ có tâm huyết và nhiều triển vọng phục vụ phục vụ đất nước trong tương lai.