TOP bottom

Với nhà đấu tranh nhân quyền Ngô Văn Hiếu

Print

Ảnh kỷ niệm với anh chị Ngô Văn Hiếu, một người "khó tánh" nhưng luôn hết lòng đấu tranh cho nhân quyền một cách trung thực và khoa học.

Anh Ngô Văn Hiếu đồng thời cũng là người yểm trợ tích cực cho nỗ lực xây dựng mạng www.tnltvn.net  để tạo điều kiện ghi nhận một cách trân trọng sự dấn thân và hi sinh của những người dấn thân đấu tranh dân chủ hoá đất nước Việt Nam.

(09/02/2009)