TOP bottom

Hội ngộ Liên trường Kiên Giang 2006

Print

Từ trái: Trương văn Nghĩa, Nguyễn Công Bằng, Trịnh Ngọc Anh, và Thầy Nông Thành Lợi cùng Cô.

 

Từ trái: Vợ chồng Trần Thị Hạnh, vợ chồng Nguyễn Công Bằng, và vợ chồng Trần Kim Oanh.

02/07/2006