TOP bottom

Tham dự buổi Tường trình về Tình Trạng Người Lao Động Việt Nam

Print

Tham dự buổi Tường trình về Tình Trạng Người Lao Động Việt Nam tại Quốc Hội Hoa-Kỳ, nhân dịp Ngày Nhân Quyền Việt Nam năm 2006 do Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân tổ chức.

 11/05/2006