TOP bottom

Một ngày thư giãn ở Nam California

Print

Ảnh kỷ niệm một ngày xem triển lãm ảnh nghệ thuật tại Orange County với cô Anh Trinh. Đây là thời gian với nhiều thao thức, soạn nội dung bản Dự Thảo Đề Cương Việt Nam Mới và cũng là lúc chuẩn bị thành hình Câu lạc bộ Hoa-Mai.

Cô Anh Trinh là một trong số các Sáng lập viên Đảng Vì Dân, và hiện là Giám đốc Radio Hoa-Mai -- tiếng nói đấu tranh cho Dân chủ Tự do, Công bằng Xã hội và Quyền lợi của Dân nghèo. Cô cũng là người đã chia sẻ những vui buồn, vinh nhục trong từng bước đấu tranh với ông Nguyễn Công Bằng.

25/04/2004