TOP bottom

Chuyến du hành Đông Âu và Nga Xô năm 1992

Print

Một kỷ niệm trong chuyến du hành Đông Âu và Nga Xô cùng với anh Đinh Quang Anh-Thái -- người bạn đầy nhiệt huyết, đã và đang đóng góp không ngừng nghỉ cho công cuộc dân chủ hoá Việt Nam, đặc biệt là lãnh vực truyền thông. Anh-Thái xứng đáng với danh xưng "người quen biết nhiều nhất đối với những người đấu tranh nổi tiếng ở trong nước, và ở hải ngoại".

 

Tháng 2-3/1992