TOP bottom

Hai người con gái của ông NCB

Print

Hình cô Nguyễn Hoàng Ái-Vân (trái, 1981) và cô Nguyễn Hoàng Ivy (phải, 1980) lúc còn thơ, và khi đã trưởng thành. Đây là hai người con gái của ông Nguyễn Công Bằng.

Cả hai đều đã tốt nghiệp Đại học, lập gia đình và đi làm. Cô Ái-Vân và chồng đều là Nha sĩ và đang làm việc ở vùng Nam California.