TOP bottom

Một số hình ảnh ghi lại quá trình sinh hoạt

Phần chia sẻ cùng bạn đọc một số hình ảnh ghi lại quá trình sinh hoạt của bản thân còn lưu lại được. Đây là ảnh lưu niệm của cá nhân, không nhất thiết là hình hoạt động của tổ chức Đảng Vì Dân Việt Nam.

Một khu lao động người Việt ở ngoại ô Nam Vang 01 May 2003
Một vài hình ảnh đáng tội nghiệp của đồng bào ở ngoại ô Nam-Vang 15 March 2003
Hai người con gái của ông NCB 01 January 2000
Chuyến du hành Đông Âu và Nga Xô năm 1992 01 March 1992
Một số hình ảnh kỷ niệm thời gian ở Thái Lan và Nam Lào. 07 January 1990
Thủ tướng Đài-Loan Lee Cheng Hui đón tiếp... 02 February 1987
Tham dự Ngày Thế Giới Tự Do tại Đài Loan 02 February 1987
Một hình ảnh kỷ niệm với Nguyệt san Hành Trang 01 June 1983