TOP bottom

Một số hình ảnh ghi lại quá trình sinh hoạt

Phần chia sẻ cùng bạn đọc một số hình ảnh ghi lại quá trình sinh hoạt của bản thân còn lưu lại được. Đây là ảnh lưu niệm của cá nhân, không nhất thiết là hình hoạt động của tổ chức Đảng Vì Dân Việt Nam.

Cuộc phát gạo từ thiện ngày 1-3/8/2013 tại Siem Reap 04 August 2013
Phần nói chuyện ở Westminster (California) 15 November 2010
Phần nói chuyện ở thành phố Adelaide (S.A.) 01 November 2010
Phần nói chuyện ở thành phố Sydney (NSW) 24 October 2010
Phần nói chuyện ở thành phố Melbourne (VIC) 17 October 2010
Anh chị Đào Văn Bình 16 July 2010
Người chiến sĩ Cộng Đồng không mệt mỏi Nguyễn Văn Tánh 24 May 2010
Luật sư Đoàn Thanh Liêm 10 February 2010
Kỷ niệm buổi Hội Luận của đài BYN-TV 31 October 2009
Kỷ niệm với phái đoàn TCPHVN và LM. Nguyễn Hữu Lễ 24 July 2009
Ngày Quốc Hận 2009 với anh Đỗ Thành Công 26 April 2009
Ảnh kỷ niệm với Liên Minh Dân Chủ Việt Nam 14 March 2009
Với nhà đấu tranh nhân quyền Ngô Văn Hiếu 09 February 2009
Thăm Hội IOC Champa tại Nam California 27 December 2008
Hội ngộ Liên trường Kiên Giang 2006 02 July 2006
Tham dự buổi Tường trình về Tình Trạng Người Lao Động Việt Nam 11 May 2006
Ngày Kỷ Niệm 4 Năm thành lập Radio Hoa-Mai 02 January 2006
Họp mặt đầu năm với ba người bạn cũ 01 January 2006
Ngày từ giã gia đình Minh Giang 03 October 2005
Một ngày thư giãn ở Nam California 25 April 2004