TOP bottom

Cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt

Print

Do hậu quả của trận lũ lụt cuối năm 1996, ông Nguyễn Công Bằng và một số anh chị em trẻ tại vùng Nam California đã thành lập Flood Relief Fund for Vietnam để cứu trợ trực tiếp cho các đồng bào nạn nhân thiên tai.

Flood Relief Fund for Vietnam (FRF-VN) đã gây quỹ và tổ chức chuyến cứu trợ cho tỉnh Long An vào tháng 12/1996.

Tháng 1/1997, ông Nguyễn Công Bằng tổ chức một chuyến cứu trợ cho nhiều đồng bào nạn nhân bão lụt ở tỉnh Bình Định.

Đây cũng là nỗ lực nhân đạo công khai cuối cùng của ông ở Việt Nam. Từ đó đến nay, ông không trở lại Việt Nam.

 

Kỷ niệm với Ông Leif Thybel, Đại diện International Red Cross tại Việt Nam.

 

 

 

Cảnh phân phối quà cứu trợ lũ lụt ở Long An (12/1996)

 


 

Cảnh phân phối quà cứu trợ lũ lụt ở Bình Định (1/1997)