TOP bottom

Tuyên Ngôn của PTVĐTDCVN

Print

Phong Trào Vận Động Tự Do cho Việt Nam

Kể từ khi nhân loại đạt được các tiến bộ đáng kể về văn minh, kỹ thuật, con người đã phải được sống trong bình đẳng, tự do, no ấm và an lạc.

Qua quá trình hơn bốn ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt đã đấu tranh không ngừng nghỉ để khai phá thiên nhiên, bảo tồn bờ cõi, giống nòi, và góp phần xây dựng sự thăng tiến chung, xứng đáng là một thành phần chính thức trong cộng đồng thế giới.

Suốt nửa thế kỹ qua, do ảnh hưởng Cộng sản, đất nước Việt đã liên tiếp bị chi phối nặng nề bởi tình trạng chiến tranh, dân tộc Việt trở thành nạn nhân của sự nghèo đói và nô lệ, trong lúc các quyền tự do căn bản của con người cũng hoàn toàn bị phủ nhận và tước đoạt. Do đó, gần hai triệu người Việt Nam đã phải liều chết rời bỏ quê hương; hơn năm mươi triệu còn lại phải sống trong một xã hội đầy dẫy áp bức, bất công, đói kém và băng hoại. Hơn nữa, do chủ trương bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản tại Ai Lao và Cao Miên, chế độ Hà Nội đã tạo ra tình trạng bất ổn về kinh tế và an ninh cho vùng Đông Nam Á Châu, phá hoại tiến trình xây dựng sự thịnh vượng, tự do và tiến bộ của toàn vùng.

Đảng Cộng sản Việt Nam với hơn 30 năm thống trị miền Bắc và 14 năm cai trị toàn cõi Việt Nam đã rõ ràng không chứng minh được khả năng điều hành quốc gia hoặc cung ứng một xã hội hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam. Đối với các cải cách dân chủ tại Đông Âu vừa qua, chế độ Hà Nội vẫn cố tình ngăn chận tất cả mọi khuynh hướng đòi tự do, dân chủ và cải cách thực tiễn, trái lại, chỉ thực hiện các chính sách kinh tế và chính trị mị dân để nhằm thu hút ngoại tệ và giảm thiểu cường lực bất mãn, chống đối của quần chúng. Do đó, sự thay đổi nêu trên chỉ là những thay đổi trá hình, hời hợt và tạm bợ; hiểm họa Cộng sản Việt Nam rõ ràng vẫn còn là một mối đe dọa to lớn đối với dân tộc Việt Nam, cũng như cho tương lai chung của các dân tộc láng giềng Ai Lao, Cao Miên và Thái Lan.

Nhận thấy rằng chế độ Cộng sản Việt Nam đã không chân thành đáp ứng lại nguyện vọng chung của dân tộc Việt và cao trào cải cách dân chủ trên thế giới, Phong Trào cương quyết phát động một cuộc đấu tranh sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng Việt Nam, đặc biệt là hàng ngũ đại đa số quần chúng ở trong nước, để giành lại quyền tự do, quyền sống và quyền tự quyết cho dân tộc Việt.

Vì tương lai Quốc Gia và tiền đồ dân tộc, Phong Trào chính thức nhận trách nhiệm hàng đầu trong nỗ lực thực hiện chủ trương này và thành khẩn kêu gọi toàn dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, hãy nhiệt thành hưởng ứng, hổ trợ và phát động mạnh mẻ phong trào cho đến khi thành đạt.

Phong Trào cũng chân thành kêu gọi tất cả các cơ quan truyền thông Việt Nam và quốc tế, tất cả các dân tộc và chính phủ yêu chuộng dân chủ, tự do, hãy tích cực tiếp tay với nhân dân Việt Nam bằng tất cả các điều kiện thích hợp để giúp hoàn thành công cuộc xây dựng dân chủ và tự do cho Việt Nam.

Trân trọng tuyên ngôn.

Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm 1990

Phong Trào Vận Động Tự Do cho Việt Nam

LÊ THỨ DÂN

Chủ tịch

 

  

CHỦ TRƯƠNG

Quốc gia Việt Nam là một thành phần chính thức trong cộng đồng thế giới, được quyền hưởng sự độc lập, thịnh vượng và tiến bộ, hầu có thể góp phần phát triển tình hình chung trong vùng Đông Nam Á Châu và toàn cầu.

Dân tộc Việt Nam đồng thời cũng là một thực thể trong cộng đồng thế giới, cần được hưởng quyền dân chủ, tự do trong ấm no, an lạc, để có điều kiện đóng góp thiết thực cho tiến trình thăng tiến chung của nhân loại.

Do đó, Phong Trào cương quyết phát động một cuộc vận động xây dựng một nền tự do, dân chủ thực sự và lâu dài cho Việt Nam với các chủ trương chính yếu như sau:

  • Quyết tâm thực hiện và hỗ trợ tất cả mọi nỗ lực đấu tranh, trong cũng như ngoài nước Việt Nam, để nhằm xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập, với chính thể cộng hòa và một chính quyền hoàn toàn dân cử.
  • Không chủ trương giải quyết vấn đề Việt Nam với giải pháp lật đổ chế độ hiện thời bằng sức mạnh quân sự thuần túy, và sẽ không cố ý gây chiến tranh để tránh sự thương vong cho dân Việt và các dân tộc láng giềng.
  • Chính thức chủ trương và ủng hộ tích cực công cuộc vận động thực thi dân chủ tại Việt Nam, buộc chế độ Hà Nội phải chấp nhận việc xây dựng nền tảng và điều kiện cho một cuộc Tổng Tuyển Cử tự do trên toàn quốc, để hình thành một cơ cấu lãnh đạo quốc gia do chính toàn dân tự lựa chọn và bầu phiếu.
  • Sẵn sàng chấp nhận thiện chí xây dựng dân chủ của mọi cá nhân, tổ chức trong tư thế bình đẳng để cùng nỗ lực tái lập một nền tự do, dân chủ thực sự cho Việt Nam, không phân biệt khuynh hướng chính trị và quá trình hoạt động.
  • Luôn Luôn thân thiện với tất cả các tổ chức, dân tộc và chính phủ có cùng chung quan điểm; sẵn sàng phối hợp để tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp, nhanh chóng và hợp lý cho vấn đề Việt Nam, cũng như vấn đề chung của bán đảo Đông Dương.

Trong tiến trình tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, tự do, dân tộc Việt Nam phải được tự quyết, thóat khỏi mọi ràng buộc bất bình đẳng với tất cả quốc gia khác để theo đuổi một đường lối kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa riêng, phù hợp với bản sắc và điều kiện của Việt Nam.

Trân trọng công bố.

Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm 1990

Phong Trào Vận Động Tự Do cho Việt Nam

LÊ THỨ DÂN

Chủ tịch

 

  

Chú Thích:

  • Bản Tuyên Ngôn nêu trên đã được đăng tải trên Nhật báo Người Việt ở miền Nam Californoa (Hoa Kỳ) vào tháng 5 năm 1990 và cho biết đây là bản Tuyên ngôn đầu tiên nhận được từ Việt Nam.
  • Sự phổ biến tài liệu này không ngoài mục tiêu duy nhất ghi lại một sự kiện đấu tranh ở một giai đoạn góp phần tranh đấu cho sự Dân Chủ, Tự Do của Việt Nam.
  • Lê Thứ Dân là bí danh của anh Nguyễn Công Bằng trong thời gian hoạt động từ năm 1987-1991 ở Thái, Lào và Việt Nam.